Oferta dla osób pracujących z młodzieżą2020-04-02T12:50:34+00:00

OFERTA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ

REGIONALNY PUNKT INFORMACYJNY ERASMUS+ i EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI

 

Nasze Stowarzyszenie pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Informujemy o warunkach wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych w tych dwóch programach unijnych oraz w ramach innych programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie, ul. Urzędnicza 14/1 – wejście od podwórza.

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 10:00 – 19:00
sobota: po wcześniejszej rezerwacji

SZKOŁA PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Szkoła Pracy z Młodzieżą to coroczne spotkania szkoleniowe wzmacniające kompetencje osób pracujących z młodzieżą. 

Dla kogo?

Wszystkich pracujących z młodymi ludźmi w różnych formach, którzy chcą szlifować kompetencje, poznawać nowe metody i rozwijać swój warsztat w zgodzie z Europejskim modelem kompetencyjnym dla osób pracujących z młodzieżą na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy Was niezależnie od wieku, poziomu doświadczenia, wymiaru/formy pracy, czy faktycznie wykonywanego zawodu. Mile widziani są zarówno wolontariusze, pracujący w NGO, jak i nauczyciele, czy doradcy zawodowi – liczy się Wasza motywacja i chęć rozwoju!

Szkoła Pracy z Młodzieżą promuje podejście podmiotowe oparte na Europejskim modelu pracy z młodzieżą oraz metody edukacji pozaformalnej. Celem tak rozumianej pracy z młodzieżą jest wszechstronny rozwój nie tylko kompetencji młodych ludzi, ale też osobowości i postaw, w duchu wartości demokratycznych.

Nasi trenerzy są praktykami pracy z młodzieżą i twórcami narzędzi edukacyjnych z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Pracujemy w małych grupach szkoleniowych (15 os.) metodami warsztatowymi z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej.  

W 2020 roku planujemy 3 spotkania:

 • KOMPENDIUM WIEDZY YOUTHWORKERA – okazja do przemyślenia różnych podejść do pracy z młodzieżą, założeń teoretycznych, standardów i wartości;
 • NARZĘDZIA PRACY Z MŁODZIEŻĄ – poznaj najnowsze trendy w narzędziach edukacyjnych i dowiedz się, jak tworzyć własne;
 • TOOLFAIR – wymiana i dzielenie się narzędziami pracy z młodzieżą. 

Terminy szkoleń podamy przed wakacjami. Każde trwa 4 godziny i kończy się zdobyciem certyfikatu ukończenia Szkoły Pracy z Młodzieżą ze wskazaniem poruszanych tematów i zdobytych umiejętności. Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest zwolniony z opłat. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Kontakt:

Martyna Olech

m.olech@europe4youth.eu

SZKOŁA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Szkoła Projektów Społecznych to coroczne spotkania szkoleniowe wzmacniające kompetencje młodych liderów i osób realizujących projekty społeczne. 

Zapraszamy wszystkich chcących szlifować swój warsztat społecznika, realizujących projekty społeczne, inicjatywy młodzieżowe na poziomie od lokalnego, po międzynarodowy. Zapraszamy Was niezależnie od wieku, poziomu doświadczenia, wymiaru/formy pracy, czy etapu edukacji!

Szkoła Projektów Społecznych bazuje na podejściu trzeciosektorowym tj. realizującym cele społeczne, istotny społeczny interes, dobro wspólne. 

Nasi trenerzy są praktykami pracy z młodzieżą i twórcami narzędzi edukacyjnych z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Pracujemy w małych grupach szkoleniowych (15 os.) metodami warsztatowymi z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej.  

W 2020 roku planujemy 2 spotkania:

 • Przygotowanie projektu społecznego: diagnoza potrzeb i problemów, analiza zasobów i warunków, wyznaczanie celów i dobór narzędzi.
 • Realizacja projektu społecznego: dobór zespołu i praca w grupie, monitoring i ewaluacja.

Terminy szkoleń podamy przed wakacjami. Każde trwa 4 godziny i kończy się zdobyciem certyfikatu ukończenia Szkoły Projektów Społecznych ze wskazaniem poruszanych tematów i zdobytych umiejętności. Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest zwolniony z opłat. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Kontakt:

Martyna Olech

m.olech@europe4youth.eu

ZAMÓW NARZĘDZIE

Masz dość narzędzi edukacyjnych, gier i scenariuszy, które już wszyscy znają? Powtarzalnych i przewidywalnych? Z banalnym zakończeniem i płytką pointą? Szukasz narzędzia “szytego na miarę”?

Pomożemy Ci takie skonstruować!

Nasze specjalności:

 • eduLARP (life action role play)
 • gry planszowe
 • symulacje
 • RPG (role playing games)

Nasze tematy:

 • edukacja obywatelska
 • edukacja medialna
 • edukacja międzykulturowa
 • przedsiębiorczość
 • zarządzanie projektami
 • współpraca i komunikacja

Wypełnij ankietę podając podstawowe parametry narzędzia i skontaktuj się z nami!*

Piotr Krzystek

p.krzystek@europe4youth.eu

ZAMÓW NARZĘDZIE

*Uwaga – oferta w ramach działalności odpłatnej. Wycena indywidualna. 

PRZYDATNE ZASOBY

narzędzia

 • scenariusze eduLARPów
 • gry do ściągnięcia

publikacje

 • badania nasze
 • raporty 

NADCHODZĄCE SZOLENIA:

TC: Trolls and Elves in the Land of Digital Youth Work

Trolls and Elves in the Land of Digital Youth Work – Szkolenie

Projekt składa się z dwóch tygodniowych spotkań w Rabce Zdroju. Pierwsze dotyczy wiedzy o dostępnych narzędziach, metodach, standardach, zasadach pracy z młodzieżą w Internecie (“Heads on”), a drugie polega na samodzielnym konstruowaniu narzędzi, projektów, produktów dla Waszych działań (“Hands on”). 

Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i praktyczne osób pracujących z młodzieżą i organizacji kierujących działania do tej grupy odbiorców dla efektywniejszego wykorzystania sieci do pracy z młodzieżą w duchu zasady, że pracujemy z młodymi “tam, gdzie oni są”. Ważne jest zatem, aby przygotować odpowiednio osoby pracujące z młodzieżą do sprawnego funkcjonowania w sieci i korzystania z efektywnych narzędzi.

 

Skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą, zwłaszcza metodami edukacji pozaformalnej, niezależnie od formy pracy. Możesz być wolontariuszem/ką, pracować w NGO, szkole, jednostkach samorządowych. Ważne jest, aby umiejętności, które oferuje projekt mogły być wykorzystane w Twojej pracy. Wiek uczestników to 18+.

Rabka Zdrój, 23-30.06.2020

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Europe4Youth, a osobą do kontaktu Barbara Moś: b.mos@europe4youth.eu.

APLIKUJ

Termin aplikacji to 30.05.2020.

ZOBACZ INFOPACK