Oferta Dla Osób Pracujących z Młodzieżą

Szkoła Pracy z Młodzieżą

Szkoła Pracy z Młodzieżą to coroczne spotkania szkoleniowe wzmacniające kompetencje osób pracujących z młodzieżą.

Dla kogo?

Wszystkich pracujących z młodymi ludźmi w różnych formach, którzy chcą szlifować kompetencje, poznawać nowe metody i rozwijać swój warsztat w zgodzie z Europejskim modelem kompetencyjnym dla osób pracujących z młodzieżą na poziomie międzynarodowym. Zapraszamy Was niezależnie od wieku, poziomu doświadczenia, wymiaru/formy pracy, czy faktycznie wykonywanego zawodu. Mile widziani są zarówno wolontariusze, pracujący w NGO, jak i nauczyciele, czy doradcy zawodowi – liczy się Wasza motywacja i chęć rozwoju!

Szkoła Pracy z Młodzieżą promuje podejście podmiotowe oparte na Europejskim modelu pracy z młodzieżą oraz metody edukacji pozaformalnej. Celem tak rozumianej pracy z młodzieżą jest wszechstronny rozwój nie tylko kompetencji młodych ludzi, ale też osobowości i postaw, w duchu wartości demokratycznych.

ZOBACZ STANDARDY

Nasi trenerzy są praktykami pracy z młodzieżą i twórcami narzędzi edukacyjnych z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Pracujemy w małych grupach szkoleniowych (15 os.) metodami warsztatowymi z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej.

W 2020 roku planujemy 3 spotkania:

 • Kompendium youth workera – okazja do przemyślenia różnych podejść do pracy z młodzieżą, założeń teoretycznych, standardów i wartości;
 • Narzędzia pracy z młodzieżą – poznaj najnowsze trendy w narzędziach edukacyjnych i dowiedz się, jak tworzyć własne;
 • Toolfair – wymiana i dzielenie się narzędziami pracy z młodzieżą.

Terminy szkoleń podamy przed wakacjami. Każde trwa 4 godziny i kończy się zdobyciem certyfikatu ukończenia Szkoły Pracy z Młodzieżą ze wskazaniem poruszanych tematów i zdobytych umiejętności. Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest zwolniony z opłat. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

APLIKU!

 

Szkoła Projektów Społecznych

Szkoła Projektów Społecznych to coroczne spotkania szkoleniowe wzmacniające kompetencje młodych liderów i osób realizujących projekty społeczne.

Zapraszamy wszystkich chcących szlifować swój warsztat społecznika, realizujących projekty społeczne, inicjatywy młodzieżowe na poziomie od lokalnego, po międzynarodowy. Zapraszamy Was niezależnie od wieku, poziomu doświadczenia, wymiaru/formy pracy, czy etapu edukacji!

Szkoła Projektów Społecznych bazuje na podejściu trzeciosektorowym tj. realizującym cele społeczne, istotny społeczny interes, dobro wspólne.

Nasi trenerzy są praktykami pracy z młodzieżą i twórcami narzędzi edukacyjnych z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem. Pracujemy w małych grupach szkoleniowych (15 os.) metodami warsztatowymi z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej.

W 2020 roku planujemy 2 spotkania:

 • Przygotowanie projektu społecznego: diagnoza potrzeb i problemów, analiza zasobów i warunków, wyznaczanie celów i dobór narzędzi.
 • Realizacja projektu społecznego: dobór zespołu i praca w grupie, monitoring i ewaluacja.

Terminy szkoleń podamy przed wakacjami. Każde trwa 4 godziny i kończy się zdobyciem certyfikatu ukończenia Szkoły Projektów Społecznych ze wskazaniem poruszanych tematów i zdobytych umiejętności. Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział jest zwolniony z opłat. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

APLIKUJ

Skorzystaj z naszej bazy scenariuszy, gier i publikacji!

EDUKACYJNE GRY PLANSZOWE

„EU on the Board”

Czy wiesz, że Unię Europejską da się zagrać na planszy? Zapraszamy do zapoznania się z grą planszową pokazującą mechanizmy tworzenia instytucji unijnych oraz tworzenia prawa. Brzmi strasznie? Nie daj się zwieść powadze tematów! Gra jest arcyprzyjemna i dostarcza okazji do planowania, myślenia strategicznego, formowania sojuszy, kalkulacji celów. 
Zobacz krótkie intro TUTAJ, a instrukcję jak grać TUTAJ
Tłumaczenie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
POBIERZ

EDUKACYJNE GRY FABULARNE (LARP)

„Szkolna Rada”

Przedstawiamy scenariusz sprawdzonego i wielokrotnie przetestowanego LARPa (Life Action Role Playing game), w którym uczestnicy decydują o kluczowych kwestiach dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw w Europie. A robią to wszystko w rolach superbohaterów uczestniczących w Szkolnej Radzie w wyimaginowanym państwie, z zaskakująco podobnymi do naszych problemami. Gra daje pole do namysłu nad mechanizmami włączenia i wykluczenia, pomocy humanitarnej, solidarności i demokracji. Polecamy!
Tłumaczenie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

ZOBACZ

„Upadek Starego Porządku” LARP o Rewolucji Francuskiej

ZOBACZ

„Prawo Dwunastu Tablic” – Prawo Rzymskie

ZOBACZ

MOŻESZ RÓWNIEŻ ZAMÓWIĆ OPRACOWANIE NARZĘDZIA “SZYTEGO NA MIARĘ”!

Masz dość narzędzi edukacyjnych, gier i scenariuszy, które już wszyscy znają? Powtarzalnych i przewidywalnych? Z banalnym zakończeniem i płytką pointą? Szukasz narzędzia “szytego na miarę?

Pomożemy Ci takie skonstruować!

Nasze specjalności:

 • eduLARP (life action role play)
 • gry planszowe
 • symulacje
 • RPG (role playing games)

Nasze tematy:

 • edukacja obywatelska
 • edukacja medialna
 • edukacja międzykulturowa
 • przedsiębiorczość
 • zarządzanie projektami
 • współpraca i komunikacja

Wypełnij ankietę podając podstawowe parametry narzędzia i skontaktuj się z nami!

ZAMÓW NARZĘDZIE

Uwaga – oferta w ramach działalności odpłatnej. Wycena indywidualna.

Od 2020 roku Stowarzyszenie prowadzi własne centrum szkoleniowe w Rabce-Zdroju. Ośrodek jest doskonale wyposażony i przystosowany do realizacji zajęć edukacji pozaformalnej. Może pomieścić do 35 osób. Jeśli szukacie miejsca na realizację waszych projektów skontaktujcie się z nami!

ZOBACZ

BADANIA

Raport z badań „Potrzeby informacyjne młodych Ukraińców mieszkających w Krakowie”

Liczba ukraińskiej młodzieży w Krakowie rośnie z roku na rok, nie tylko za sprawą rosnącej liczby studentów zagranicznych na krakowskich uczelniach, ale także atrakcyjności miasta w kontekście rynku pracy, oferty kulturalnej, czy infrastruktury społecznej. Ważne jest zatem, aby świadomie kreować informację dla młodzieży z myślą o tej grupie! Dlatego wspólnie z Fundacją-Instytutem Polska-Ukraina i portalem informacyjnym UA in Krakow pochyliliśmy się nad potrzebami ukraińskiej młodzieży w zakresie informacji i wsparcia.
Wsparcie badań sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

ZOBACZ

Raport z badań „W stronę centrów młodzieżowych”

Centra młodzieżowe to miejsca spontanicznej aktywności młodych ludzi, spotkań, rozwoju, rozwijania pasji, bycia sobą w gronie rówieśników. Bez agendy, bez listy zajęć do zapisywania się, bez opłat i warunków. To miejsca, w których młodzież jest gospodarzem. Od kilku lat Kraków przygotowywał się intensywnie do otwarcia takich miejsc. Stowarzyszenie Europe4Youth oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przeprowadziły szereg działań (badania, warsztaty z młodymi, konferencję wymiany dobrych praktyk, konsultacje online), w efekcie których powstał raport wraz z zestawem rekomendacji jak powinny wyglądać centra młodzieżowe – w krakowskiej wersji Pracownie Młodych. I co? Już funkcjonują! Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz ofertą Pracowni Piastów 22 oraz Pracowni Młodych na Zachodniej!

Działanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 
ZOBACZ

PUBLIKACJE

„Wybrane modele partycypacji młodych”

Wspólnie z siecią DYPALL (Development of Youth Participation at a Local Level) prowadziliśmy badania struktur i projektów partycypacji młodych, rozpoznając najlepsze w Europie praktyki i przykłady działań pozwalających młodym na efektywne współdecydowanie w sprawach publicznych. Przedstawiamy Państwu tłumaczenie najciekawszych praktyk – takich, które, naszym zdaniem, zaciekawią polskich decydentów i organizacje pracujące z młodzieżą. 
Tłumaczenie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
ZOBACZ

 

„Back Together – exchange of good practices in the field of adult civic education”

Przedstawiamy publikację końcową projektu „Back Together – exchange of good practices in the field of adult civic education” (projekt Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych numer 2020-1-PL01-KA204-082189), w której znajdziecie wyniki badań nad dobrymi praktykami z Polski, Hiszpanii, Łotwy i Grecji, a także scenariusze i instrukcje narzędzi edukacyjnych do zastosowania z różnymi grupami dorosłych uczących się. Polecamy!

ZOBACZ

 

„Koncepcja Mentoringu Dla Młodych Ludzi”

Wiele badań i diagnoz potrzeb młodych ludzi wskazuje na problem dezorientacji związanej z przyszłością i potrzebę relacji z osobami zajmującymi się wybranym obszarem zainteresowania młodych ludzi. Stowarzyszenie Europe4Youth postanowiło otworzyć swój obszar pt. „działalność społeczna” i wspierać młodzieżowe grupy nieformalne w realizowaniu ich pierwszych projektów społecznych. Młodzi mieli do dyspozycji mentora, podstawowe środki finansowe i miejsce do pracy, a my testowaliśmy model współpracy mentorskiej dla stora młodzieżowego, który przedstawiamy poniżej.

Publikację sfinansowano w ramach projektu „Booster młodzieżowych grup nieformalnych” realizowanego ze środków projektów solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności. 

ZOBACZ

„Re-Inculuson is Important”

Projekt “Re-inclusion is important” realizowany został z myślą o młodych ludzi – wolontariuszach, które wracają z wolontariatu w ramach EKS, a także o organizacjach, które młodzież wspierają.

W ramach projektu “Re-inclusion is important” stworzony został poradnik – “ECS Guidebook” dla organizacji, które będą pracować z wolontariuszami po powrocie. Praca ta ma na celu wskazać, podpowiedzieć, pomóc, pogłębić wiedzę na temat potrzeb wolontariuszy po powrocie do domu, dostosować do tego narzędzia dla młodzieży, ułatwić proces adaptacji, włączenia, integracji, a także wesprzeć w kontynuacji rozwoju osobistego.

ZOBACZ

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska

Nadchodzące Wydarzenia