Przez ostatnie 2 lata uczyliśmy się jak prowadzić edukację obywatelską dorosłych. Wymienialiśmy dobre praktyki z różnymi krajami i tworzyliśmy narzędzia edukacyjne przekształcając formy znane z innych sektorów lub grup docelowych do naszych przyszłych grup docelowych – osób dorosłych. Ten projekt był dla nas okazją do doprecyzowania zakresu dalszej pracy nad edukacją obywatelską dorosłych i zawężeniem grup, z którymi chcemy współpracować. Krótko mówiąc, rozeznaliśmy teren i jesteśmy wyposażeni w narzędzia pracy.
Przedstawiamy nasze główne rezultaty projektowe:
1) serię podcastów – rozmów z praktykami edukacji obywatelskiej dorosłych,
2) publikację zawierającą wyniki badań dobrych praktyk oraz scenariusze zajęć, warsztatów, a także modeli pracy, które przetestowaliśmy w swoich organizacjach,
3) Inspiracje na przyszłość – potencjalne projekty na przyszłość.
Projekt sfinansowany ze środków Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.