Rezerwacja Graj-Dołka

PL/EN
Dokonujesz rezerwacji terminu w przestrzeni dla ludzi młodych znajdującej się w piwnicy przy Urzędniczej 14. Graj-dołek umożliwia Wam organizację spotkań o różnym charakterze: projektowym, warsztatowym, organizację wystaw/debat/projekcji filmowych, ale również spotkań nieformalnych. Wyposażony jest w pufy, krzesła, stoliki, flipchart, rzutnik, ekran, kącik kuchenny oraz toaletę.

Uzupełniając poniższy formularz wysyłasz prośbę o rezerwację – potwierdzenie terminu otrzymasz mailowo.

Na miejscu stosujemy się do kilku podstawowych zasad, które pozwolą długo i szczęśliwie korzystać z tej przestrzeni, zatem: śmieci oraz zużyte materiały lądują w koszu, najlepiej tym, który znajduje się w ogródku tuż obok wejścia do Graj-dołka; szanujemy sprzęt/gry/wyposażenie z którego korzystamy – wszelkie usterki zgłaszamy obsłudze Graj-dołka; po instrukcji jak należy korzystać ze sprzętu elektronicznego – macie możliwość korzystania m.in z rzutnika, głośników, ekranu. Niemniej ponosicie odpowiedzialność za jego użytkowanie i sprawne funkcjonowanie po zakończeniu korzystania; dodatkowo myjemy po sobie naczynia i zawsze zgłaszamy nasze wyjście obsłudze.

Do zobaczenia!

You are booking term in the young people’s space – Graj-dołek in the basement at Urzędnicza 14. Place enables you to organize meetings of various nature: project, workshop, exhibition/debate/film projections, but also informal meetings. It is equipped with pouffes, chairs, tables, flipchart, projector, screen, kitchen corner and toilet. By filling in the form below you send a reservation request – you will receive a confirmation of the date by e-mail.

On the spot we follow a few basic rules, which will allow you to use this space for a long time, so: rubbish and used materials land in the basket, preferably in the garden just next to the entrance to the Graj-dołek; we respect the equipment/games we use – any damage is reported to the staff; after the instructions on how to use electronic equipment – you can use, among others, a projector, speakers, screen. However, you are responsible for its use and continued operation after use; in addition, we wash the dishes after each other and always report our departure to the staff.

Funded by Civil Society Organizations Development Programme for 2019-2030

See you!

Dziękujemy za złożenie rezerwacji. O jej rozpatrzeniu zostaniesz poinformowany drogą mailową. Thank you for your reservatioin. You will receive an email with confirmation of booking.
Nie udało się dokonać rezerwacji, spróbuj ponownie później. / There was an error trying to send your message. Please try again later.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska