Rozpoczął się kolejny długofalowy projekt Stowarzyszenia! Wraz z partnerami ze Szwecji, Portugalii, Włoch i Polski badamy, opracowujemy, modyfikujemy i publikujemy narzędzia wspomagające prowadzenie centrów młodzieżowych w Europie.

Centra młodzieżowe to koncept istniejący w różnych krajach Europy dłużej lub krócej. Ich idea polega na zapewnieniu wspierającej i otwartej przestrzeni dla młodzieży dla konstruktywnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania znaczących relacji rówieśniczych ze wsparciem osób pracujących z młodzieżą (Youth Work). Powinna być to przestrzeń otwarta, bezpieczna, własna – współzarządzana przez samą młodzież, w której dowolnie i swobodnie spędzają czas. Centra młodzieżowe przyczyniają się do budowania zdrowych relacji, rozwoju społecznego i obywatelskiego młodych ludzi (to świadomie budowane wspólnoty, przestrzeń publiczna, przestrzeń partycypacji), ale też do zapobiegania problemom społecznym – w centrach młodzi ludzie znajdują wsparcie, pomoc, jak i odpowiedź na kryzysy.

Naszym celem jest mainstreaming centrów młodzieżowych. Żeby to się stało chcemy zapewnić narzędzia do budowania takich miejsc oraz zbudować ku temu odpowiedni grunt. 

Planowane rezultaty projektu to: 

  1. Podręcznik dla organizacji i samorządów opisujący różne modele funkcjonowania centrów młodzieżowych w Europie. Znajdziecie w nim także zaadaptowane i przetestowane elementy modeli zaczerpnięte ze zbadanych praktyk centrów młodzieżowych także poza krajami naszego konsorcjum. 
  2. Podręcznik „krok po kroku” jak zakładać centra młodzieżowe w różnych warunkach prawnych, organizacyjnych i społecznych.
  3. Gra argumentacyjna pomagająca zebrać argumenty na rzecz otwierania centrów młodzieżowych i przygotować się do systematycznego rzecznictwa w tym zakresie. 
  4. Narzędzie rzetelnego mierzenia efektywności centrów młodzieżowych oparte na wskaźnikach jakościowych. 

Wkrótce rozpoczynamy etap badań – reprezentanci organizacji partnerskich wyjeżdżają na wizyty studyjne i staże typu job shadowing do centrów młodzieżowych z różnych miast Europy żeby dogłębnie zbadać ich funkcjonowanie. Na podstawie wyników będziemy budować różne wariacje modeli organizacyjnych, finansowych, kompetencyjnych i aplikować je do centrów młodzieżowych w innych krajach, testując zastosowanie w innych warunkach. 

Brzmi ciekawie?

Śledźcie dalszy rozwój projektu w mediach społecznościowych obserwując kombinację hashtagów #modelingyouthcentres #youthcenter #topmodel.  

Nasze konsorcjum:

  1. Stowarzyszenie Europe4Youth (Kraków, Polska),
  2. Fundacja EBU (Mińsk Mazowiecki, Polska),
  3. APG (Neapol, Włochy),
  4. KC Youth Culture, Knowledge Centre – Atvidabergs Kommun (Atvidabergs, Szwecja),
  5. Elemento (Lizbona, Portugalia).