OFERTA DLA SZKÓŁ

ZAPROŚ NAS DO SZKOŁY

Współpracujemy ze szkołami średnimi w całej Małopolsce w zakresie zajęć dodatkowych, lekcji tematycznych oraz realizacji projektów społecznych z uczniami.

Szczypta edukacji pozaformalnej w szkole urozmaica proces uczenia się, pozwala rozwijać miękkie kompetencje i odkrywać pracę projektową. Co możemy zrobić dla Państwa uczniów?

 • Prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół średnich rozwijające kompetencje i wiedzę w zakresie wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, czy edukacji medialnej. Zajęcia są nieodpłatne na terenie Małopolski i trwają 90 minut.
 • Udzielamy informacji i wsparcia! Informujemy o bieżących możliwościach dla młodzieży, projektach wolontariatu, wymian młodzieżowych, projektów solidarnościowych. Prowadzimy mentoring i konsultacje dla grup młodzieży chętnych do realizowania własnych inicjatyw oraz wsparcie finansowe dla mini projektów. Opowiemy o tym podczas np. lekcji wychowawczej, przekażemy materiały edukacyjne i informacyjne. 

Kontakt:

Piotr Krzystek

p.krzystek@europe4youth.eu

WARSZTATY INFORMACYJNE

Warsztaty informacyjne to typ zajęć mających na celu podniesienie wiedzy na temat wybranych zagadnień w atrakcyjnej formie. Młodzież odkrywa je poprzez gry, quizzy, samodzielną, jak i wspieraną eksplorację.

Warsztaty informacyjne trwają 45 lub 90 minut i są przeprowadzane nieodpłatnie na terenie Małopolski.

 • „Europejski Korpus Solidarności”

Lekcja informacyjna o programie EKS i jego możliwościach: wolontariacie, stażach i pracy oraz projektach solidarności;

 • „Euroszanse”

Przegląd wszystkich możliwości dla młodzieży;

 • „Eurowolontariat”

Odkrywanie różnych programów wolontariackich oraz motywacji do wolontariatu;

 • „Europraca”

Przygotowanie CV, wyszukiwanie ofert, systemy rynku pracy w różnych krajach;

 • „Papiery do kariery”

Lekcja tworzenia własnego CV w oparciu o system Europass;

WARSZTATY KOMPETENCYJNE

Warsztaty kompetencyjne to typ zajęć mających na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji np. medialnych, komunikacyjnych, przedsiębiorczości, czy przywódczych. Polegają na pracy na studiach przypadku, symulacjach lub wyknywaniu rezultatów.

Warsztaty kompetencyjne trwają 90 minut i są przeprowadzane nieodpłatnie na terenie Małopolski.

 • „Młodzi Współdecydują”

Odkrywanie struktur partycypacji młodzieży poprzez symulację;

 • „Młodzież ma Głos”

Odkrywanie możliwości wpływania młodzieży na sprawy publiczne na poziomie Europejskim;

 • „Aktywator”

Symulacja społeczeństwa obywatelskiego, odkrywanie mechanizmów działania społecznego;

 • „Unia Europejska na Planszy”

Instytucje Unii Europejskiej i proces legislacyjny w formie gry planszowej;

 • „Młodzi Komunikują”

Kompetencje medialne i informacyjne;

 • „Scenariusze rozwoju przedsiębiorczości
 1. radzenie sobie ze stresem, 
 2. równowaga w życiu, 
 3. przywództwo, 
 4. myślenie strategiczne, 
 5. biznes plan;
 • „Młodzi Działają”

Odkrywanie sposobów realizowania projektów społecznych.