Oferta Dla Szkół

Współpracujemy ze szkołami średnimi w całej Małopolsce w zakresie zajęć dodatkowych, lekcji tematycznych oraz realizacji projektów społecznych z uczniami.

Szczypta edukacji pozaformalnej w szkole urozmaica proces uczenia się, pozwala rozwijać miękkie kompetencje i odkrywać pracę projektową. Co możemy zrobić dla Państwa uczniów?

Prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół średnich rozwijające kompetencje i wiedzę w zakresie wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, czy edukacji medialnej.

Zajęcia są nieodpłatne na terenie Małopolski i trwają 90 minut.

Warsztaty informacyjne:

Warsztaty informacyjne to typ zajęć mających na celu podniesienie wiedzy na temat wybranych zagadnień w atrakcyjnej formie. Młodzież odkrywa je poprzez gry, quizzy, samodzielną, jak i wspieraną eksplorację.

Warsztaty informacyjne trwają 45 lub 90 minut i są przeprowadzane nieodpłatnie na terenie Małopolski.

 • Europejski Korpus Solidarności

Lekcja informacyjna o programie EKS i jego możliwościach: wolontariacie, stażach i pracy oraz projektach solidarności;

 • Euroszanse

Przegląd wszystkich możliwości dla młodzieży;

 • Eurowolontariat

Odkrywanie różnych programów wolontariackich oraz motywacji do wolontariatu;

 • Europraca

Przygotowanie CV, wyszukiwanie ofert, systemy rynku pracy w różnych krajach;

 • Papiery do kariery

Lekcja tworzenia własnego CV w oparciu o system Europass;

Warsztaty kompetencyjne:

Warsztaty kompetencyjne to typ zajęć mających na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności i kompetencji np. medialnych, komunikacyjnych, przedsiębiorczości, czy przywódczych. Polegają na pracy na studiach przypadku, symulacjach lub wyknywaniu rezultatów.

Warsztaty kompetencyjne trwają 90 minut i są przeprowadzane nieodpłatnie na terenie Małopolski.

 • Młodzi Współdecydują

Odkrywanie struktur partycypacji młodzieży poprzez symulację;

 • Młodzież ma Głos

Odkrywanie możliwości wpływania młodzieży na sprawy publiczne na poziomie Europejskim;

 • Aktywator

Symulacja społeczeństwa obywatelskiego, odkrywanie mechanizmów działania społecznego;

 • Unia Europejska na Planszy

Instytucje Unii Europejskiej i proces legislacyjny w formie gry planszowej;

 • Młodzi Komunikują

Kompetencje medialne i informacyjne;

 • Scenariusze rozwoju przedsiębiorczości
 1. a) radzenie sobie ze stresem,
 2. b) równowaga w życiu,
 3. c) przywództwo,
 4. d) myślenie strategiczne,
 5. e) biznes plan;
 • Młodzi Działają

Odkrywanie sposobów realizowania projektów społecznych.Udzielamy informacji i wsparcia! Informujemy o bieżących możliwościach dla młodzieży, projektach wolontariatu, wymian młodzieżowych, projektów solidarnościowych. Prowadzimy mentoring i konsultacje dla grup młodzieży chętnych do realizowania własnych inicjatyw oraz wsparcie finansowe dla mini projektów. Opowiemy o tym podczas np. lekcji wychowawczej, przekażemy materiały edukacyjne i informacyjne.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska