Wniosek projektowy

Wypełniając niniejszy wniosek zgłaszasz gotowość realizacji zaplanowanego projektu i akceptujesz adekwatnego Regulamin Konkursu Regrantingowego dla Młodzieży Stowarzyszenia Europe4Youth.

TWÓJ PROJEKT ZOSTAŁ ZŁOŻONY. O WYNIKACH SELEKCJI ZOSTANIESZ POINFORMOWANY DROGĄ MAILOWĄ.
COŚ POSZŁO NIE TAK. SPRÓBUJ PONOWNIE PÓŹNIEJ.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska