Project Description

Modeling Youth Centers

„Modeling Youth Centers” to trzyletni projekt partnerstwa strategicznego dążący do opracowania bazy wiedzy i materiałów ułatwiających tworzenie nowych centrów młodzieżowych. 

Centra młodzieżowe to koncept istniejący w różnych krajach Europy dłużej lub krócej. Ich idea polega na zapewnieniu wspierającej i otwartej przestrzeni dla młodzieży dla konstruktywnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania znaczących relacji rówieśniczych ze wsparciem osób pracujących z młodzieżą (Youth Work). Powinna być to przestrzeń otwarta, bezpieczna, własna – współzarządzana przez samą młodzież, w której dowolnie i swobodnie spędzają czas. Centra młodzieżowe przyczyniają się do budowania zdrowych relacji, rozwoju społecznego i obywatelskiego młodych ludzi (to świadomie budowane wspólnoty, przestrzeń publiczna, przestrzeń partycypacji), ale też do zapobiegania problemom społecznym – w centrach młodzi ludzie znajdują wsparcie, pomoc, jak i odpowiedź na kryzysy.

Naszym długofalowym celem jest mainstreaming centrów młodzieżowych, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której:

 • Centra młodzieżowe funkcjonują powszechnie w miastach i miejscowościach i są systemowo finansowane,
 • Ich zasadność jest powszechnie znana, koncept jest zrozumiały i akceptowany,
 • Młodzież ma poczucie własnej przestrzeni, dostęp do centrów młodzieżowych i z nich twórczo korzysta. 

Głównym celem projektu jest wspieranie tworzenia i rozwoju centrów młodzieżowych w różnych miastach w naszych krajach i poza nimi poprzez:

-badania nad istniejącymi modelami i opracowywanie nowych, innowacyjnych modeli – wspieranie praktyki centrów młodzieżowych,

-opracowywanie narzędzi rzecznictwa dla sektora młodzieżowego – wspieranie tworzenia centrów młodzieżowych,

-opracowanie narzędzia do pomiaru skuteczności i wpływu KMM – gromadzenie dowodów skuteczności centrów młodzieżowych na potrzeby kształtowania polityki młodzieżowej,

-podnoszenie świadomości na temat znaczenia przestrzeni młodzieżowych i ich uznania.

Planowane rezultaty projektu to: 

 1. Podręcznik dla organizacji i samorządów opisujący różne modele funkcjonowania centrów młodzieżowych w Europie. Znajdziecie w nim także zaadaptowane i przetestowane elementy modeli zaczerpnięte ze zbadanych praktyk centrów młodzieżowych także poza krajami naszego konsorcjum. 
 2. Podręcznik „krok po kroku” jak zakładać centra młodzieżowe w różnych warunkach prawnych, organizacyjnych i społecznych.
 3. Gra argumentacyjna pomagająca zebrać argumenty na rzecz otwierania centrów młodzieżowych i przygotować się do systematycznego rzecznictwa w tym zakresie. 
 4. Narzędzie rzetelnego mierzenia efektywności centrów młodzieżowych oparte na wskaźnikach jakościowych. 

Nasze konsorcjum:

 1. Stowarzyszenie Europe4Youth (Kraków, Polska),
 2. Fundacja EBU (Mińsk Mazowiecki, Polska),
 3. APG (Neapol, Włochy),
 4. KEKS (Gothenburg, Szwecja),
 5. Elemento (Lizbona, Portugalia).

Koordynatorka projektu: Barbara Moś, b.mos@europe4youth.eu. 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

W projekcie „Modeling Youth Centers” głównymi wydarzeniami są wyjazdy badawcze (zakończone), praca badawcza i edytorska, szkolenie dla osób zainteresowanych otwarciem miejsc dla młodzieży oraz konferencja końcowa. 

Szkolenie odbędzie się 12-19 listopad 2024 roku w Rabce-Zdroju. Prosimy o kontakt celem rezerwacji miejsca.

Konferencja planowana jest na listopad 2025 w Warszawie. 

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska