Project Description

GAME+ – Growth and Access For Millennials of Erasmus+

„GAME+” to trzyletni projekt partnerstwa strategicznego dążący do opracowania platformy tworzenia gier edukacyjnych oraz bazy gier online do stosowania w pracy z młodzieżą – Learnus+.

Edukacja oparta o gry i gamifikacja edukacji to trendy, których niepełne wykorzystanie rzucało się cieniem na obszar pracy z młodzieżą. Projekt GAME+ miał zapełnić lukę kompetencyjną wśród osób pracujących z młodzieżą i opracować proste narzędzie dla każdego służące tworzeniu własnych gier online. Learnus+ learnusplus.org jest już dostępny.

Na platformie znajdziecie także instrukcję tworzenia własnych gier narracyjnych, plik przykładowej gry do edycji oraz szereg materiałów przydatnych w opracowywaniu koncepcyjnie gier i procesów gamifikacji w pracy z młodzieżą.

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzi dla osób pracujących z młodzieżą, dzięki którym mogliby tworzyć własne gry edukacyjne online oraz lepiej znać i rozumieć edukację opartą na grach i procesy gamifikacji. W trakcie projektu przygotowaliśmy także 25 osób pracujących z młodzieżą do korzystania z learnusplus.org i projektowania własnych gier narracyjnych. 

Rezultaty projektu to: 

 1. Podręcznik dla organizacji i osób pracujących z młodzieżą wprowadzający w świat gier edukacyjnych oraz gamifikacji edukacji: TUTAJ 
 2. Podręcznik „krok po kroku” jak wykonać własną grę edukacyjną za pomocą Learnus+: TUTAJ oraz przykładowy plik gry do edycji TUTAJ.
 3. Platforma learnusplus.org 
 4. Baza 9 gier edukacyjnych gotowych do zastosowania w projektach z młodzieżą. Dostępna na platformie learnusplus.org:
 • TOCCATI – gra odkrywająca różne zaburzenia psychiczne, w języku angielskim,
 • UBUNTU – gra o zrównoważonym rozwoju, w języku angielskim i włoskim,
 • Expir(i)arion Date – gra w tematyce relacji, zgody, nadużyć seksualnych i praw reprodukcyjnych, w języku angielskim,
 • You[th] participate – zestaw wyzwań i zadań w obszarze praw młodzieży do podejmowania decyzji, w języku angielskim,
 • Bon I Ton – gra o włączeniu i wrażliwości, w języku angielskim, 
 • Mario’s adventures – gra o barierach i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w języku angielskim, 
 • Intro to Po Land – gra wprowadzająca w język i kulturę Polski dla osób osiedlających się w naszym kraju, w języku angielskim z elementami polskiego i ukraińskiego, 
 • Gelem Gelem – gra odkrywająca kulturę i historię Romów, w języku angielskim i portugalskim.

Nasze konsorcjum:

 1. Stowarzyszenie Europe4Youth (Kraków, Polska),
 2. Bangherang (Bolonia, Włochy),
 3. DYPALL (Lizbona, Portugalia),
 4. KRIK (Skopje, Północna Macedonia).

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt został zakończony.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska