SketchUP Europe – Wymiana Młodzieży

2020-10-30T10:51:16+01:00

Wymiana młodzieżowa na temat obywatelstwa Europejskiego i poczucia tożsamości w Berlinie. Te poważne tematy wyrażane będą w kreatywny i niekonwencjonalny sposób, tj. poprzez rysunek, body painting i obraz.