TC: Trolls and Elves in the Land of Digital Youth Work

2020-04-01T11:28:11+00:00

Trolls and Elves in the Land of Digital Youth Work - Szkolenie Projekt składa się z dwóch tygodniowych spotkań w Rabce Zdroju. Pierwsze dotyczy wiedzy o dostępnych narzędziach, metodach, standardach, zasadach pracy z młodzieżą w Internecie (“Heads on”), a drugie polega na samodzielnym konstruowaniu narzędzi, projektów, produktów dla Waszych działań (“Hands on”).  Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i praktyczne osób pracujących z młodzieżą i organizacji kierujących działania do tej grupy odbiorców dla efektywniejszego wykorzystania sieci do pracy z młodzieżą w duchu zasady, że pracujemy z młodymi “tam, gdzie oni są”. Ważne jest zatem, aby przygotować odpowiednio osoby pracujące z młodzieżą [...]