Project Description

Małopolski Portal Młodzieżowy

Małopolski Portal Młodzieżowy powstał w projekcie „Media, Młodzież, Małopolska”, który polega na tworzeniu mediów młodzieżowych wspólnie z ich odbiorcami – młodymi ludźmi w wieku 16-22. Media te są narzędziem aktywności obywatelskiej i społecznej – informują, angażują, edukują, motywują do działania, a także umożliwiają debatę publiczną.

Celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej młodych ludzi w wieku 16-22 w Małopolsce poprzez:

 1. umożliwienie im wyrażania opinii i wpływania na sprawy publiczne w swoich społecznościach przez rzetelne treści medialne i tworzoną przez nie debatę publiczną;
 2. promocję informacji o możliwościach i formach wpływania przez młodzież na rzeczywistość oraz wsparcie w korzystaniu z nich;
 3. uspójnienie i uwiarygodnienie sieci informacji młodzieżowej w Małopolsce.

Działania koncentrują się wokół 3 stref: Rozwoju, Wpływu i Działania.

Strefa Rozwoju

W ramach tej strefy prowadzimy warsztaty rozwojowe offline (w szkołach średnich) oraz online w formie e-learningów na stronie www.mlodziez.malopolska.pl. Dotyczą one kompetencji medialnych i obywatelskich:

 • Młodzi Współdecydują – warsztat nt. możliwości partycypacji młodzieży – jak wpływać na sprawy publiczne? Jakie struktury są dostępne dla młodych?
 • Młodzi Działają – praktyczny warsztat nt. korzystania z funduszy na projekty młodzieżowe i zarządzania projektami,
 • Młodzi Komunikują – warsztat rozwijający umiejętności prowadzenia debaty publicznej, kultury języka i wrażliwości na mowę nienawiści.

Warsztaty Strefy Rozwoju realizowane są w szkołach, placówkach edukacyjnych na terenie Małopolski, trwają po 2 godziny lekcyjne i można je u nas nieodpłatnie „zamówić”.

Strefa Wpływu

Ta strefa przygotowuje i szkoli kolejne redakcje Małopolskiego Portalu Młodzieżowego w zakresie mediów obywatelskich i tworzenia mediów młodzieżowych w różnych formach (artykuły, video, podcasty, media społecznościowe).

Pierwsze edycja Strefy Wpływu odbyła się w październiku 2019 roku, a druga w lutym 2020. Poprzednie ekipy Portalu pomagają w przygotowywaniu swoich następców do pełnienia tej zaszczytnej funkcji i współprowadzą szkolenia:

1 – rola i znaczenie mediów obywatelskich dla młodzieży,

2 – gatunki medialne, komunikacja społeczna, media społecznościowe i mechanizmy działania,

3 – przygotowanie treści medialnych w formach audio, video, obrazu – obróbka multimediów.

Uczestnicy szkoleń w kolejnych miesiącach tworzą treści medialne na Małopolski Portal Młodzieżowy w wybranej przez siebie formie (vlog, podcasty, konto na Instagramie lub inne wybrane) pod okiem mentorów. Publikują i  wpływają na swoje otoczenie, opinie innych i debatę publiczną.

Strefa Działania

W ramach Strefy Działania młodzi mają możliwość realizacji własnych inicjatyw młodzieżowych przez 5-osobowe grupy młodych ludzi, które zgłoszą do nas wniosek na projekt i otrzymają dofinansowanie w wysokości 300-500 PLN na dowolne działania lokalne w Małopolsce.

Wnioski na projekty przyjmujemy do każdego miesiąca poprzez formularz na stronie www.mlodziez.malopolska.pl. Wnioski są ekspresowo oceniane, środki przyznawane, mentor wyznaczany, a działania mogą się rozpocząć niemal nazajutrz. To strefa czystego działania, bez formalności i biurokracji.

Młodzi realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej w różnych tematach, m.in. ochrona środowiska, praca z osobami niepełnosprawnymi, aktywność obywatelska, czy kultura.

Zapraszamy do działania!

Podstawowym rezultatem projektu jest Małopolski Portal Młodzieżowy wraz z wszystkimi treściami oraz modelem kształcenia kolejnych młodych redaktorów. Ponadto powstają w projekcie:

– badania systemów informacji młodzieżowej i komunikacji władz z młodymi ludźmi w Małopolsce,

– materiały edukacyjne i przewodniki dla osób pracujących z młodzieżą nad tematem mediów i komunikacji, oraz bezpośrednio dla młodzieży w formie e-learningów,

– rekomendacje dla władz lokalnych dot. rozwijania systemów informacji młodzieżowej.

Stowarzyszenie Europe4Youth – koordynator

Fundacja Edukacyjna Nausika – partner

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Mieszkasz w Małopolsce? Masz 16-24 lat? Masz motywację i gotowość rozwijania umiejętności dziennikarskich? W każdej chwili możesz dołączyć do redakcji Małopolskiego Portalu Młodzieżowego!

W listopadzie 2020 odbędzie się także konferencja końcowa projektu.

Program konferencji:

 • powitanie gości, zaprezentowanie celu konferencji i zaproszenie do dyskusji,
 • prezentacja rezultatów pracy młodzieży – treści medialnych i inicjatyw obywatelskich (pokazanie roli udziału młodzieży w tworzeniu systemu informacji młodzieżowej przez młodzież),
 • przedstawienie wyników badań – dyskusja, – przedstawienie wniosków z konsultacji i wstępnych rekomendacji oraz otwarcie dyskusji nad końcowym kształtem rekomendacji.
 • podsumowanie dyskusji i zaprezentowanie finalnej wersji rekomendacji,
 • czas nieformalny i dyskusje w kuluarach – będzie nam służył przede wszystkim ustaleniu kolejnych kroków do budowy systemu informacji młodzieżowej w Małopolsce.

Śledź ogłoszenia na naszej stronie!

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska