Project Description

Goblandia – edukacyjna gra planszowa o solidarności i zaufaniu

Projekt „Pionki Historii – Zrozumienie wartości Europejskich w celu zapobiegania radykalizacji młodych ludzi.” miał na celu przywrócenie zaufania młodych ludzi do idei integracji europejskiej oraz zachęcenie ich do krytycznego myślenia i redefiniowania swoich poglądów, które często powoli się radykalizują. Rezultatem projektu jest edukacyjna gra planszowa „Goblandia”, która może być wykorzystana jako narzędzie edukacyjne wspierające rozwój potencjał aktywności obywatelskiej młodych ludzi oraz podniesiwnie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne oraz zwiększenie ich solidarność i troskę o przyszłość Europy.

Projekt trwał od października 2020 do września 2022 i był podzielony na dwa etapy: opracowanie narzędzia edukacyjnego – gry wielkoformatowej Goblandia oraz warsztaty z młodzieżą.

Na koniec projektu Goblandia została przystosowana do wydruku w domowych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze stworzonym przez nas narzędziem. Gra, poza wykorzystaniem podczas warsztatów edukacyjnych może także zapewnić wiele godzin rozrywki podczas domowej rozgrywki w gronie znajomych.

Goblandia to gra przede wszystkim o solidarności. Jej celem jest otwarcie oczu młodym ludziom i ukazanie im w drastyczny sposób co czeka społeczeństwo skupione głownie na sobie. W trakcie tworzenia gry głównymi wyzwaniami i problemami społecznymi, z jakimi chcieliśmy się zmierzyć, była radykalizacja postaw młodych ludzi i potrzeba solidarność społecznej. Podczas warsztatów z użyciem gry, uczestnicy zauważyli że gra jest także doskonałą metaforą zmian klimatycznych – zagrożenia, które dotyczy całej ludzkości i wymaga aktywnych działań. Poszukując przyczyn radykalizacji młodych ludzi, zrozumieliśmy, że szukają oni jasności. Ruchy radykalne oferują odpowiedzi na trudne problemy, ale często kosztem wspólnego dobra. Ponieważ młodzi ludzie koncentrują się na sobie, swoim rozwoju osobistym i poszukiwaniu najlepszych możliwości, aspekty społeczne często znikają. Nauczyliśmy się, jak odnosić sukcesy jako jednostki, ale nie jako społeczeństwo. Zrozumieliśmy, że kluczem jest wzbudzenie poczucia solidarności – stało się to najważniejszym elementem gry. W grze uczestnicy grają jako grupa o wspólnych celach, ale jednocześnie każda osoba zbiera punkty zwycięstwa. Chcieliśmy stworzyć dylemat wyboru własnych korzyści wobec korzyści społeczeństwa – aby skłonić uczestników do refleksji nad swoimi wyborami i dostrzeżenia ich konsekwencji.

Zapraszamy do pobrania i wydruku gry:

Wersja polska

POBIERZ

Wersja angielska

POBIERZ

Gra została stworzona przez Stowarzyszenie Europe4Youth w ramach projektu “Pionki Histori – Zrozumienie wartości Europejskich w celu zapobiegania radykalizacji młodych ludzi.” finansowanego ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Małopolski Portal Młodzieżowy

Eurodesk Polska