YE: Sketch Up Europe

2020-04-01T11:02:15+00:00

SketchUp Europe - międzynarodowa wymiana młodzieży Wymiany młodzieżowe w Erasmus+ to międzynarodowe spotkania grup młodych ludzi służące wymianie poglądów, integracji i poznaniu się. Sketch Up ma na celu pogłębienie rozumienia obywatelstwa Europejskiego, poczucia tożsamości europejskiej i wyrażania go poprzez formy wizualne. Program pełny jest warsztatów rysunku, body paintingu i dyskusji, których efektem będzie wizualne ujęcie tematu i upowszechnienie zdjęć, rysunków, obrazów wśród młodych ludzi w Europie. Uczestnicy aktywnie tworzą program spotkania, pracują wspólnie z liderami grupowymi, a efekty wymiany zależą właśnie od nich, tj. Was! Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają pobyt, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do [...]