Projekt “Re-inclusion is important” realizowany został z myślą o młodych ludzi – wolontariuszach, które wracają z wolontariatu w ramach EKS (długoterminowego lub krótkoterminowego), a także o organizacjach, które młodzież wspierają. Podjąć decyzję i wziąć udział w projekcie solidarnościowym, pojechać do obcego kraju lub miasta, spotkać nowych ludzi, znaleźć nowe zainteresowania i całkowicie zmienić działalność, a także udoskonalić swoje umiejętności, zdobyć doświadczenie… Czasami życie po tych projektach bardzo się zmienia, człowiek już myśli inaczej i, wracając po wolontariacie do domu, potrzebuje wsparcia.

Wsparcia, żeby odnaleźć siebie w już nowym (w jakimś sensie) otoczeniu, społeczeństwie. Zawsze mówią, że wyjechać – to wielka zmiana, ale nikt nie mówi, jaką zmianą jest… wrócić. Czasami to wymaga jeszcze więcej siły, zrozumienia, odwagi, wsparcia.

Dlatego w ramach projektu “Re-inclusion is important”, realizowanego przez Fundację Instytut Polska-Ukraina (Polska), Hästekasen Gård Förening (Szwecja), Stowarzyszenie Europe4Youth (Polska), Youth Matters Now (Hiszpania) stworzony został poradnik – “ECS Guidebook” dla organizacji, które będą pracować z wolontariuszami po powrocie. Praca ta ma na celu wskazać, podpowiedzieć, pomóc, pogłębić wiedzę na temat potrzeb wolontariuszy po powrocie do domu, dostosować do tego narzędzia dla młodzieży, ułatwić proces adaptacji, włączenia, integracji, a także wesprzeć w kontynuacji rozwoju osobistego.

Guidebook dostępny jest w formacie elektronicznym w języku angielskim i będzie korzystnym nie tylko dla organizacji partnerskich, a także dla potencjalnych lub doświadczonych wolontariuszy.

ZOBACZ