Stowarzyszenie Europe4Youth poszukuje mentorów do pracy z młodzieżą uczestniczącą w projekcie „Małomiasteczkowi”, który implementowany jest w ramach projektu Y-FED: Europe is what we make of it, finansowanego ze środków ERASMUS+

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, przygotowanie osób w wieku 15-22 lat do pełnienia funkcji „Ambasadorów Informacji Młodzieżowej” i implementowania własnych kampanii informacyjnych w swoim regionie.

Obowiązki mentorów oraz czas realizacji zadań:
Do obowiązków mentora należą: wsparcie w realizacji własnych inicjatyw i komunikacja z podopiecznymi przez minimum 2 miesiące od zakończenia udziału w szkoleniach.
Prowadzenie dokumentacji. (listy obecności ze spotkań, scenariusze zajęć i inne)
Przeprowadzanie zdalnych spotkań ewaluacyjnych, realizacja mini-warsztatów online dostosowanych do potrzeb podopiecznych.

Przekazywanie informacji na temat implementacji inicjatyw koordynatorowi projektu.

Czas trwania pracy: 4 dni

Wymagania: Doświadczenie w mentorowaniu młodzieży w wieku 15-22 lata, umiejętność pracy w nowym zespole, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dotrzymywania terminów

Wynagrodzenie:

Poszukujemy osób prowadzących własną działalność. Wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto, wypłacone zostanie do 10 dni roboczych po spełnieniu poniższych warunków:
przedstawieniu planu pracy, przeprowadzeniu częściowej ewaluacji z realizacji zadań przez koordynatora projektu w dniu 03.06.2021 r. oraz wystawieniu faktury

Jak aplikować:
Prosimy przesłać CV oraz list motywacyjny na adres: info@europe4youth.eu do 19 maja, w temacie wpisując – „Małomiasteczkowi – mentoring”