SketchUp Europe – międzynarodowa wymiana młodzieży

Wymiany młodzieżowe w Erasmus+ to międzynarodowe spotkania grup młodych ludzi służące wymianie poglądów, integracji i poznaniu się. Sketch Up ma na celu pogłębienie rozumienia obywatelstwa Europejskiego, poczucia tożsamości europejskiej i wyrażania go poprzez formy wizualne. Program pełny jest warsztatów rysunku, body paintingu i dyskusji, których efektem będzie wizualne ujęcie tematu i upowszechnienie zdjęć, rysunków, obrazów wśród młodych ludzi w Europie. Uczestnicy aktywnie tworzą program spotkania, pracują wspólnie z liderami grupowymi, a efekty wymiany zależą właśnie od nich, tj. Was!

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają pobyt, wyżywienie i zwrot kosztów podróży do wysokości 275 EUR. Szczegóły zamieszczone są w infopacku.

Językiem spotkania jest angielski – warto, by uczestnicy posługiwali się nim w stopniu komunikatywnym!

 

Wymiana skierowana jest do młodych osób w wieku 18-25 zainteresowanych integracją Europejską, chcących poznać i skonfrontować opinie młodych ludzi z całej Europy na ten temat. 

Zachęcamy do udziału zwłaszcza tych z Was, którzy nie mają okazji często podróżować, zmagają się z utrudnieniami w dostępie do różnych ofert edukacyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji z różnych powodów.

Termin został zawieszony ze względu na obostrzenia w podróżowaniu wywołane przez pandemię koronawirusa. O nowym terminie poinformujemy po zażegnaniu zagrożenia.

Projekt organizuje Europe4Youth Deutschland. Osobą do kontaktu jest Martyna: m.olech@europe4youth.eu.

APLIKUJ
ZOBACZ INFOPACK