Trolls and Elves in the Land of Digital Youth Work – Szkolenie

Projekt składa się z dwóch tygodniowych spotkań w Rabce Zdroju. Pierwsze dotyczy wiedzy o dostępnych narzędziach, metodach, standardach, zasadach pracy z młodzieżą w Internecie (“Heads on”), a drugie polega na samodzielnym konstruowaniu narzędzi, projektów, produktów dla Waszych działań (“Hands on”). 

Celem projektu jest wzmocnienie merytoryczne i praktyczne osób pracujących z młodzieżą i organizacji kierujących działania do tej grupy odbiorców dla efektywniejszego wykorzystania sieci do pracy z młodzieżą w duchu zasady, że pracujemy z młodymi “tam, gdzie oni są”. Ważne jest zatem, aby przygotować odpowiednio osoby pracujące z młodzieżą do sprawnego funkcjonowania w sieci i korzystania z efektywnych narzędzi.

 

Skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą, zwłaszcza metodami edukacji pozaformalnej, niezależnie od formy pracy. Możesz być wolontariuszem/ką, pracować w NGO, szkole, jednostkach samorządowych. Ważne jest, aby umiejętności, które oferuje projekt mogły być wykorzystane w Twojej pracy. Wiek uczestników to 18+.

Rabka Zdrój, 23-30.06.2020

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Europe4Youth, a osobą do kontaktu Barbara Moś: b.mos@europe4youth.eu.

APLIKUJ

Termin aplikacji to 30.05.2020.

ZOBACZ INFOPACK