Dzielimy się dobrymi praktykami!

Nasze doświadczenia współpracy z władzami lokalnymi okazują się interesujące dla innych. Naprawdę! 40 minut monologu Barbary Moś na spotkaniu z aktywist/kami zakończyło się ciekawą dyskusją, redefinicją własnych przekonań i poniższym zdjęciem.

Spotkanie dotyczyło takiej formy współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi jak Komisje Dialogu Obywatelskiego. Nasze Stowarzyszenie współtworzy KDO ds. Młodzieży w Krakowie od początku jego istnienia, co przysporzyło nam sporej popularności za sprawą naszej skuteczności i aktywności. Rozmawialiśmy o hackathonach młodzieżowych, wyzwaniach pracy z administracją publiczną, ale też sukcesach i przyszłych planach. Skończyliśmy zaś na miejscach aktywności obywatelskiej współtworzonych przez władze miejskie i organizacje społeczne i ich szczególnej, krakowskiej formie skierowanej do młodzieży – Pracowni Młodzieżowych.

Spotkanie z aktywist/kami z Małopolski i Podkarpacia 16 lutego 2020 zorganizowane zostało przez Fundację Homo Faber we współpracy z Otwartym Krakowem. Nasz udział możliwy był dzięki Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności.